– Uroczystość oficjalnego nadania imienia Ignacego Kamińskiego Bibliotece Publicznej Gminy Witonia i odsłonięcie pamiątkowej tablicy

W historii każdej instytucji kultury są chwile niezwykłe. Takim doniosłym wydarzeniem dla Biblioteki Publicznej Gminy Witonia, stało się przyjęcie imienia Ignacego Kamińskiego, lokalnego patrioty, znakomitego rzeźbiarza  i urodzonego  gawędziarza, posła na Sejm Ustawodawczy,  człowieka zasłużonego dla Gminy Witonia, regionu i Ojczyzny.To, co ważne dla nas wszystkich, zawsze podkreślał swoją tożsamość regionalną. Był chodzącą kroniką regionalnej przeszłości, tradycji i obyczajów. Pielęgnował je pieczołowicie i chętnie popularyzował.

Ignacy Kamiński zajmuje szczególne miejsce także  w historii Biblioteki Publicznej Gminy Witonia. Wchodził w skład Gminnego Komitetu Bibliotecznego, który miał zająć się niezwłocznym uruchomieniem biblioteki publicznej, co na podstawie pierwszych wpisów do księgi inwentarzowej, nastąpiło w połowie grudnia 1948 r.

To nietuzinkowe wydarzenie – uroczystość oficjalnego nadania imienia Ignacego Kamińskiego Bibliotece Publicznej Gminy Witonia i odsłonięcie pamiątkowej tablicy  miało miejsce 25 listopada 2023 r. Rozpoczęło się uroczystą  „sumą odpustową”, ku czci patronki witońskiej parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Mszę  koncelebrowaną  w intencji pracowników Urzędu Gminy w Witoni  i Biblioteki Publicznej Gminy Witonia  sprawował proboszcz parafii ksiądz Bogdan Skóra i księża goszczący w parafii z okazji odpustu, zaś  przewodniczył jej ks. dziekan Edmund Modzelewski SDB, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Woźniakowie. Oprawę muzyczną mszy ubogaciła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoni.

Po mszy, przy dźwiękach orkiestry dętej w asyście strażaków z jednostki OSPw Witoni nastąpił uroczysty przemarsz w kierunku urzędu gminy.  Dalsze uroczystości odbyły się przy lokalu biblioteki. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, radni i sołtysi, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy urzędu gminy.  Uczestnikami wydarzenia byli dyrektorzy, kierownicy i bibliotekarze szczebla powiatowego oraz bibliotek i filii powiatu łęczyckiego.  Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele różnych instytucji  i osoby, z którymi  biblioteka współpracuje na wielu obszarach, ale przede wszystkim na niwie krzewienia czytelnictwa, kultury i wiedzy
o regionie.  Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli jednak ludzie, dla których patron naszej biblioteki był dziadkiem, pradziadkiem, prapradziadkiem, członkowie rodziny Ignacego Kamińskiego. Uczestnikami byli mieszkańcy i parafianie ziemi witońskiej i okolic,  którzy chcieli przeżyć tak doniosły moment w życiu naszej małej Ojczyzny.

Po wprowadzeniu do tematu uroczystości przedstawionym przez dyrektor Biblioteki  Annę Stolarczyk, nastąpił jeden z najważniejszych momentów tego dnia, czyli nadanie imienia  Bibliotece Publicznej Gminy Witonia. Przewodniczący Rady Gminy Witonia p. Dariusz Kowalczyk odczytał Uchwałę Rady Gminy Witonia w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia oraz zmian w statucie. Po czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali:  Wójt Gminy  Witonia p. Mirosław Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Witonia p. Dariusz Kowalczyk, przedstawiciele rodziny patrona biblioteki, tj. wnuczka p. Urszula Cichońska
i wnuczek p. Maciej Kamiński oraz  Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Witonia  p. Anna Stolarczyk. Uroczystego aktu poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał Proboszcz Parafii

w Witoni ksiądz  Bogdan Skóra. Dopełnieniem tej podniosłej chwili był zagrany utwór przez uczestniczącą w wydarzeniu Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoni.

Z okazji oficjalnego nadania imienia Ignacego Kamińskiego Bibliotece Publicznej Wójt Gminy Witonia p. Mirosław Włodarczyk, wyraził ogromną radość, że dane jest mu uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości.  W swoim przemówieniu podkreślił, „że Ignacy Kamiński, był osobą życzliwą dla innych, ale i skromną. Mimo nieszczęść, które go doświadczały, nie poddawał się i cieszył z tego co życie mu przynosiło. Jak prawdziwy patriota interesował się historią i dziejami ojczystymi. To człowiek, który cenił zdobywanie wiedzy i dzielił się nią z innymi”, a działalność Biblioteki Publicznej Gminy Witonia „odzwierciedla wartości Ignacego Kamińskiego”.

Pan wójt złożył podziękowania pierwszym i kolejnym dyrektorom biblioteki, wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniły się do przygotowania tego doniosłego wydarzenia.  Głos zabrali także inni goście, tj. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy p. Aneta Pucek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w Witoni p. Urszula Graczyk. Życzenia z okazji nadania imienia bibliotece popłynęły także od Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu p. Agnieszki Prawdy, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich p. Moniki Galankiewicz wraz z pracownikami, Kierownik Filii w Mazewie Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie p. Bożeny Józwiak. W przemowach pracownicy biblioteki otrzymali gratulacje, życzenia, kwiaty i upominki. Podziękowania  za ogrom pracy i zaangażowanie
w zorganizowanie uroczystości oficjalnego nadania imienia bibliotece publicznej  dla Wójta Gminy Witonia i Dyrektor Biblioteki w imieniu rodziny Ignacego Kamińskiego złożyła jego prawnuczka pani Eliza Korkus.

Od Wójta Gminy Witonia i Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego  podziękowania otrzymali Radni Gminy Witonia, którzy wspólnie z włodarzem gminy ufundowali pamiątkową tablicę upamiętniająca 140 rocznicę urodzin Ignacego Kamińskiego i nadanie Jego imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia.

Z rąk Wójta Gminy Witonia podziękowania otrzymał wykonawca tablicy pamiątkowej p. Przemysław Kudlicki. 

Po uroczystości oficjalnego nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia uczestnicy udali  się na kolejne wydarzenie poświęcone patronowi biblioteki. Bowiem uroczystość nadania imienia Bibliotece zbiegła się z podsumowaniem projektu pn. Genialny samouk – Ignacy Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...