– Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego „Bitwa Warszawska 1920”

W dniu 08.10.2020 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni, Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia, „Klub Seniora +” w Witoni, w ramach realizacji zadania projektowego „Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 1920″.

Główne cele konkursu to:

Przypomnienie bohaterstwa żołnierzy polskich i cywilów w okresie wojny.
Ukazanie Bitwy Warszawskiej jako zwycięstwa cywilizacji europejskiej nad barbarzyństwem komunistycznej rewolucji.
Przypomnienie dziejów wojny polsko-bolszewickiej i jej znaczenia dla ocalenia państwowości polskiej.
Promowanie postaw patriotycznych i etycznych.
Kształtowanie wśród młodzieży, mieszkańców gminy poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej.
Rozwijanie uzdolnień plastycznych, kreatywności oraz wyobraźni.
Adresatami konkursu byli chętni uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcy Gminy Witonia powyżej 16 r.ż. Zadaniem uczestników było wykonanie tematycznej pracy plastycznej w formacie od A3 do A2, w wybraną przez uczestników techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów.

Oceny prac dokonało powołane Jury w składzie:

 1. Wójt Gminy Witonia – Mirosław Włodarczyk
 2. Sekretarz Gminy – Katarzyna Gonera
 3. Skarbnik Gminy Witonia – Wioletta Baraniak
 4. Kierownik GOPS – Zofia Krawczyk

W konkursie wzięło udział 37 osób (29 uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz 8 dorosłych mieszkańców gminy). Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Podczas oceny uwagę zwracano na estetykę pracy plastycznej, oryginalność, pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu, wartość merytoryczną pracy, ilość włożonej pracy oraz stopień opanowania technik rysunkowych, malarskich i innych.

Laureatami konkursu zostali :

Kategoria: klasy IV – VIII Szkoły Podstawowej

lp. imię i nazwisko	klasa	miejsce
1. Wojciech Tomes	VI	Nagroda Wójta Gminy Witonia
2. Martyna Krupa	VII B	I miejsce
3. Maja Kińska		V B	II miejsce
4. Wiktoria Kondras	VI	II miejsce
5. Kamila Sikora	V B	III miejsce
6. Paulina Brzozowska 	VII B	wyróżnienie
7. Maja Duczyńska	VII B	wyróżnienie
8. Ewelina Włodarczyk 	VI 	wyróżnienie
9. Martyna Góreczna 	VI	wyróżnienie

Kategoria: mieszkańcy Gminy Witonia powyżej 16 r.ż

lp.	imię i nazwisko	miejsce
1.	Czesława Besztak	I miejsce
2.	Marzena Kozanecka	II miejsce
3.	Małgorzata Walczak	III miejsce

"Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej". ​

Autor: GOKSiR w Witoni

Back to top
Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...         Dożynki 2022 – wideorelacja : Obejrzyj tutaj.         Zaproszenie do wspólnego świętowania! Więcej...         Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych Więcej...