– Sesja Rady Gminy Witonia

W dniu 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Sesja Rady Gminy Witonia zwołana na dzień 27 czerwca 2023 r. z poniższym porządkiem obrad nie odbyła się w związku z problemami technicznymi systemu do transmisji sesji.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zwołał posiedzenie na dzień 30 czerwca 2023 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 30 maja 2023 r.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 6. Zapytania i wnioski.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 8. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnego Zespołu do wyrażania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia oraz zmian w statucie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kowalczyk

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...