– Sesja Rady Gminy

W dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.
Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady gminy Witonia z dnia 28 grudnia 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 6. Zapytania i wnioski.
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2021 rok oraz zamierzenia na 2022 rok.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Witonia za 2021 rok oraz zamierzenia na 2022 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Samopomocy „Stara Szkoła” za 2021 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu Seniora+ za 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Witonia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kowalczyk

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...