– Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Witonia

Gmina Witonia otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie jest realizowane w oparciu o wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających:

  1. Rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 104017E Gajew – Romartów, gmina Witonia. Dotyczy odcinka drogi o długości ok. 2,61 km, od granicy działki nr ewid. 81 w obrębie Romartów do granicy gminy Witonia z gminą Daszyna.
  2. Remoncie i przebudowie drogi gminnej nr 104312E w miejscowości Kuchary, gmina Witonia. Długość drogi przeznaczonej do remontu i przebudowy wynosi 2,00 km. Początek stanowi granica działki o nr ewid. 181 w obrębie Kuchary, posesja Kuchary 57.
  3. Remoncie drogi gminnej nr 104319E w miejscowości Kuchary, gmina Witonia. Odcinek do remontu wynosi ok. 1,45 km. Jest to odcinek drogi biegnący od drogi gminnej nr 104311E do drogi powiatowej nr 2505E.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 6 miesięcy od podpisania umowy,
tj. do 03.07.2023 r.

Kwota dofinansowania wynosi 3.269.900,00 zł

Całkowita kwota inwestycji wyniesie 3.442.000,00 zł brutto.

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...