– Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Gmina Witonia ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025 Edycja 2021 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” otrzymała dofinansowanie w wysokości 53 400,00zł

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 106 800,00 zł.

Klub Seniora+ w Witoni został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Witonia. Klub dysponuje 30 miejscami. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w nowym budynku użyteczności publicznej, który usytuowany jest obok budynku Urzędu Gminy w Witoni.

Uczestnikami Klubu Senior mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Witonia.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.

Zgodnie ze złożoną ofertą w Klubie „Senior+” realizowane są zajęcia edukacyjne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia kulinarne, zajęcia aktywności ruchowej i rehabilitacja. Zajęcia są prowadzone przez opiekuna animatora, instruktora i rehabilitanta.

Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

W Klubie Senior + uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej. Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.


Gmina Witonia ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025 Edycja 2022 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” otrzymała dofinansowanie w wysokości 58 320,00zł

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 116 640,00 zł.


Gmina Witonia ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2023 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” otrzymała dofinansowanie w wysokości 61200,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 122400,00 zł.


Gmina Witonia ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025 Edycja 2024 na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” otrzymała dofinansowanie w wysokości 61 920,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 123 840,00 zł.

Umowa o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „ SENIOR+” została zawarta w dniu 4 czerwca 2024 roku.

Back to top
[INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...