– Posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia

W dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 24 stycznia 2023 r.

5.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 15 lutego 2023 r.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

7.  Zapytania i wnioski.

8.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

9.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia G.P.P. i R.P.A na 2023 r.
11.Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań GOPS za 2022 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia bądź nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w      budżecie gminy środków na fundusz sołecki.
13.Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na      poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole podstawowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Witonia w 2023 r
15.Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Witonia na lata 2023-2030
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku.
17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata      2023-2035.

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace      konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do      rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze  Gminy Witonia

19.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

      Dariusz Kowalczyk

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...