– Posiedzenie Rady Gminy w Witoni

W dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 31 maja 2022 r.

5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

6.  Zapytania i wnioski.

7.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

8.  Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum      zaufania Wójtowi Gminy.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania      budżetu za 2021 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033. 

13.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

      Dariusz Kowalczyk

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...