– Pogrzeb Ks. Zbigniewa Franciszka Oltona

Ks. Zbigniew Franciszek Olton urodził się 9 marca 1944 roku
w Sadownem z rodziców: Stanisława i Józefy. Miał dwoje młodszego rodzeństwa, siostrę i brata. Odpowiadając na głos powołania wstąpił do Wyższego Metropolitarnego Seminarium w Warszawie. 9 czerwca 1968 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Polski.

Jako wikariusz pełnił posługę kapłańską w parafiach: Złaków (1968-1969), Warce (1969-1970), Dąbrówce (1970-1971), Kutnie Łąkoszynie – Św. Stanisława Bp.M. (1971-1973), Kałuszynie (1973), Domaniewicach (1973-1974), Rawie Mazowieckiej – Niepokalanego Poczęcia NMP (1974-1978), Sochaczewie – Św. Wawrzyńca diakona męczennika (1978-1980), Miłosnej (1980-1983), Skierniewicach – Św. Jakuba Apostoła (1983-1985), Sobikowie (1985).

W 1985 roku otrzymał nominację na administratora parafii Rososz,
a wkrótce proboszcza. W 1990 roku otrzymał nominację na proboszcza
w parafii Św. Andrzeja Apostoła w Brzozowie, gdzie pełnił posługę do 1998 roku.

Ks. Biskup Alojzy Orszulik mianował 29 czerwca 1998 roku
Ks. Zbigniewa Oltona,  proboszczem parafii p.w. Św. Katarzyny Dziewicy Męczennicy w Witoni. Posługę duszpasterską sprawował do 26 czerwca 2019 roku.

Ks. Bp. Andrzej Franciszek Dziuba podziękował za długoletnią posługę duszpasterską, zwolnił z urzędu proboszcza parafii i pozostawił w charakterze rezydenta w Witoni.

Ks. Zbigniew Olton w latach 2009-2019 był wicedziekanem dekanatu Kutno – Św. Michała Archanioła.

Ks. Bp. Andrzej F. Dziuba 23 grudnia 2011 roku nadał Ks. Zbigniewowi Oltonowi godność kanonika honorowego Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Więcej...         [INFORMACJA] Przypominamy iż termin I raty za odpady komunalne mija 15 kwietnia 2023r.         [KONKURS] „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [INFORMACJA] 2 maja Urząd Gminy w Witoni jest nieczynny