– Podziękowania i gratulacje dla sołtysów

Dnia 22 lutego 2019 roku podczas ostatniej sesji Rady Gminy Witonia złożono podziękowania ustępującym sołtysom za dotychczasową pracę oraz gratulowano sołtysom wybranym na kadencję 2019 – 2023.

Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Wójt Gminy Witonia Mirosław Włodarczyk, Sekretarz Gminy Witonia Katarzyna Gonera, Przewodniczący Rady Gminy Witonia Dariusz Kowalczyk i Zastępca Rady Gminy Witonia Piotr Florczak wręczając bukiet, złożyli podziękowania sołtysom, którzy z początkiem roku 2019 zakończyli pełnienie funkcji sołtysa. Szczególne podziękowania zostały skierowane do pana Bogdana Marczaka za 50- letnią już współpracę na rzecz lokalnej społeczności.

Złożono również gratulacje sołtysom wybranym na kadencję 2019 – 2023, życząc im owocnej działalności na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz efektywnego współdziałania z samorządem Gminy Witonia.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] „Walentynka” – Biblioteka Publiczna Gminy Witonia im. Ignacego Kamińskiego zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Więcej...