– Ochrona środowiska naturalnego gminy Witonia poprzez instalacje OZE

W dniu 9 grudnia 2022r. została podpisana umowa na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Witonia.
Projekt pn.:  „Ochrona środowiska naturalnego gminy Witonia poprzez instalacje OZE” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany z UE w wysokości  85% wydatków kwalifikowanych  co daje kwotę 1 640 535,70zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 118 964,71.

Niebawem rozpocznie się realizacja projektu polegająca na instalacji odnawialnych źródeł energii u naszych mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia zostanie zainstalowanych 7 kotłów na pellet, 21 kolektorów słonecznych oraz 63 instalacje fotowoltaiczne.

Przedmiotowe instalacje będę produkowały energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby własne
siedemdziesięciu  budynków mieszkalnych oraz dwóch budynków użyteczności publicznej.

Celem wybudowania odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności będzie:

– zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym,

– obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,

– obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania obiektów,

– redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, NOx, SOx oraz szkodliwych pyłów do atmosfery.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...