– Ochrona środowiska naturalnego gminy Witonia poprzez instalacje OZE

W dniu 7 czerwca 2023 r. zakończyła się realizacja projektu, w którym wykonane zostały 63 instalacje fotowoltaiczne, 21 instalacji kolektorów słonecznych i podłączono 7 kotłów na pellet. Instalacje zostały zamontowane w 70 budynkach prywatnych i 2 budynkach użyteczności publicznej.

Projekt pn.: „Ochrona środowiska naturalnego gminy Witonia poprzez instalacje OZE” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany z UE w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Wydatki ogółem wyniosły 2 082 355,88 zł.

Głównym powodem uzasadniającym potrzebę realizacji projektu było dotrzymanie standardów jakości powietrza.

Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do redukcji emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza. Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w województwie łódzkim i wzrost aktywności społecznej.

Celem bezpośrednim projektu jest: ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych oraz budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Witonia.

Wśród celów szczegółowych największe znaczenie mają:

• Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów na terenie gminy Witonia poprzez zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych do produkcji energii.

• Poprawa stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy Witonia.

• Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych nieodnawialnych w budynkach i obiektach na terenie gminy Witonia.

• Wzrost efektywności kosztowej budynków i obiektów na terenie gminy Witonia wyrażonej wzrostem ich efektywności ekologicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych

nakładów finansowych na ich utrzymanie.

• Ograniczenie strat ciepła prowadzące do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych poprzez modernizację prywatnych budynków mieszkalnych oraz budynków i obiektów publicznych na terenie gminy Witonia – instalacje czystych źródeł energii (OZE).

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych na terenie gminy Witonia.

Back to top
[INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...