– LXVI – sesja Rady Gminy w Witoni

Zapraszam na posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia, które odbędzie się 

w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Witoni

ul. Stefana Starzyńskiego 6 (sala USC).

Porządek posiedzenia:

  1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3.  Przyjęcie porządku obrad.

  4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 18 lipca 2023 r.

  5.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

  6.  Zapytania i wnioski.

  7.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

  8.  Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków
      Zespołu Interdyscyplinarnego.
  9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
      w Witoni     za pierwsze półrocze 2023 r.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Witonia za pierwsze
      półrocze 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata
      2023-2035.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kowalczyk

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...