– Korpus Wsparcia Seniorów – opaski medyczne dla seniorów w Gminie Witonia

Gmina Witonia przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023r., którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Gmina Witonia zakupiła opaski medyczne dla osób po 65-tym roku życia. Opaska telemedyczna to jeden z elementów teleopieki i mZdrowia przeznaczony dla osób starszych. Jej zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa oraz dostarczenie najważniejszych informacji o stanie zdrowia seniora: pomiarów parametrów życiowych i powiadomień o nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem opaski medycznej są proszone o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Witoni osobiście oraz pod numerem telefonu (24) 356-40-79 i 608-858-811.

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [WYDARZENIE] 25 listopada zapraszamy na uroczystość nadania imienia bibliotece Zobacz         [INFORMACJA] Kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece Więcej...