– Kontynuacja obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości

​Wójt Gminy Witonia p. Mirosław Włodarczyk nie zaprzestał na 11 listopada czczenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę upragnionej Niepodległości.

14 listopada za Jego pośrednictwem zorganizowano spotkanie w Szkole Podstawowej w Witoni z generałem brygady dr Jarosławem Kraszewskim Dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Wśród zebranych znajdowali się m.in.:

 • Mieczysław Robakowski członek Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 • Proboszcz ks. kanonik Zbigniew Olton i wikariusz ks. Marcin Dyśko z parafii p.w. św. Katarzyny w Witoni
 • Tadeusz Woźniak poseł na sejm RP
 • Jakub Świtkiewicz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
 • Dyrektor Marcin Szmaja i zastępca dyrektora Kamil Wojtasiak z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi
 • Zbigniew Gruszczyński Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy
 • Anna Stolarczyk Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Witonia
 • Zofia Krawczyk p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni
 • Józef Krysztofiak Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Witoni
 • Paweł Stańczyk Prezes OSP w Romartowie
 • Wiesław Cybulski Prezes OSP w Gledzianówku
 • Czesław Ojrzanowski były przewodniczący Rady Gminy Witonia

oraz Zarząd Rady Rodziców SP w Witoni, sołtysi, radni, uczniowie i nauczyciele.

Na wstępie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witoni p. Urszula Graczyk odczytała list generała J. Kraszewskiego, który wytłumaczył powód swej nieobecności nieoczekiwanymi zobowiązaniami wobec prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wyraził chęć ustalenia spotkania w innym możliwym terminie. Następnie głos zabrali M. Włodarczyk, który wręczył gościom drobne upominki, T. Woźniak, który złożył na ręce p. U. Graczyk prezent, ks. Z. Olton i M. Szmaja. Podkreślali istotę dążenia do odzyskania, odzyskania i utrzymania Niepodległości przez kolejne pokolenia. Po czym nastąpiła część artystyczna. Dzieci z klasy III wykonały piękny taniec zakończony ukazaniem flagi narodowej w całej swej okazałości. Zaprezentowane zostało również przedstawienie uczniów z klasy VIII o pochodzących z naszej małej ojczyzny polskim Noblu – Witoldzie Zglenickim oraz Ignacym Kamińskim – pośle na sejm i rzeźbiarzu.

Zwieńczeniem uroczystości okazało się chwytające za serce wykonanie pieśni „Ty to masz szczęście” przez Annę Pałczyńską i wspólne zdjęcie zebranych.

Autor: A. Wasiak

Back to top
[KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...         [KONKURS] Biblioteka Publiczna Gminy Witonia serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami Ignacego Kamińskiego” Więcej...         [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [KONKURS] Konkurs Fotograficzny Województwa Łódzkiego Ogrodem Polski - LATO Więcej...         [WYNIKI KONKURSU] Wyniki konkursu „Powstanie Styczniowe w oczach młodego pokolenia” Więcej...         [KONKURS] Konkursy w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości Ojczyzny” Więcej...