– III sesja Rady Gminy Witonia

W dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 9-tej w Urzędzie Gminy w Witoni ul. Starzyńskiego 6 (sala USC) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Gminy Witonia.

Porządek posiedzenia:

================

1.  Otwarcie sesji Rady Gminy.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Witonia z dnia 28 maja 2024 r.

5.  Zapytania i wnioski.

6.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

7.  Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum      zaufania Wójtowi Gminy.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

9.  Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania      budżetu za 2023 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Witoni oraz nadania statutu.

11.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata      2024-2036.

12.Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

      Dariusz Kowalczyk

Back to top
[INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...