– Dzieje się w Bibliotece !

Szanowni Czytelnicy i Użytkownicy!

Dobiegło końca pierwsze półrocze 2023 roku. Dokładamy starań, aby na bieżąco informować Was o tym, co dzieje się w bibliotece i co przygotowujemy w najbliższym czasie.

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia niezmiennie służy mieszkańcom gminy i okolic, upowszechniając i promując czytelnictwo, a także prowadząc działalność informacyjną
i kulturalno-oświatową.

Na łamach niniejszego artykuły przypominamy o naszych stałych formach pracy. Należą do nich m.in.: głośne czytanie z udziałem członków Klubu „Seniora+” i Klubu Samopomocy „Stara Szkoła”, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkania są otwarte, każdy może dołączyć do nich i w nich uczestniczyć.

Podsumowaliśmy tegoroczną edycję kampanii czytelniczej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.  Kolejni młodzi czytelnicy odebrali dyplomy i zestaw upominkowy przygotowany przez bibliotekę.

Rozpoczęliśmy także przygodę z lokalną historią. Zainaugurowaliśmy projekt pn. Genialny samouk – Ignacy  Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz, który jest  dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Motywem wiodącym działań projektowych (warsztaty fotograficzne, konkurs fotograficzny, mobilny quest historyczny, prelekcja, wydanie folderu) skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych,  jest postać Ignacego Kamińskiego – lokalnego patrioty, człowieka oświeconego, oczytanego, obdarzonego nieprzeciętnym talentem artystycznym.

Głównym celem projektu jest wyeksponowanie osoby Ignacego Kamińskiego – genialnego rzeźbiarza, wspaniałego gawędziarza, człowieka zasłużonego dla Gminy Witonia, regionu i Ojczyzny, przywrócenie w gminie i parafii, trwałej pamięci o Ignacym Kamińskim – lokalnym społeczniku, pośle na Sejm Ustawodawczy (1919 – 1922), pokazanie, że patriotyzm to nie tylko praca na rzecz dobra całego narodu, ale także aktywna działalność wśród lokalnej społeczności. Kierował się mottem ”(…) Każdego z nas obowiązuje praca uczciwa i sumienna, bo uczciwa praca uszlachetnia nas i przynosi naszemu narodowi szczęście i sławę”

Uczestnicy spotkania inauguracyjnego projekt pn. Genialny samouk – Ignacy  Kamiński, lokalny patriota, znakomity rzeźbiarz i urodzony gawędziarz, który jest  dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w życiu biblioteki, do uczestnictwa w działaniach bibliotecznych, w zadaniach projektowych. Niech będzie to międzypokoleniowe uczczenie 140. rocznicy urodzenia Ignacego Kamińskiego połączonego z nadaniem jego imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia.

Z ostatniej chwili: w dniu 30 czerwca 2023 r. na posiedzeniu sesji Rady Gminy Witonia radni podjęli uchwałę o w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Witonia oraz zmian w statucie.

Oczywiście Biblioteka Publiczna Gminy Witonia dostępna jest  w czasie wakacji.

Wszystkich, którzy pragną spędzić wolny czas w towarzystwie książki, albo nadrobić czytelnicze zaległości, to dobry moment by przyjść do biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

Back to top
[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...                 [PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [INFORMACJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Dodatek osłonowy. Sprawdź         [INFORMACJA] Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych Więcej...         [INFORMACJA] INFORMACJA o sprzedaży węgla” Więcej...         [KONKURS] Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” 2024 Więcej...