– „Aktywni i samodzielni” – nowa szansa do mieszkańców naszej gminy!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywni i Samodzielni” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Projekt ukierunkowany jest na aktywizację społeczno-zawodową 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r.

Uczestnictwo w projekcie to szansa dla osób fizycznych, które:

-zamieszkują na terenie gmin słabo zaludnionych w województwie łódzkim, zgodnie ze stopniem urbanizacji z powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, poddębickiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, zduńsko-wolskiego i zgierskiego,

-są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tzn. spełniają przesłanki takie jak:

•są osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej,

•przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

•są osobą z niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

•są osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Przewidywane w projekcie formy wsparcia:

•Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z psychologiem/ doradcą zawodowym,

•trening kompetencji społecznych- zajęcia grupowe,

•indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb),

•zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (prawo jazdy kat. B, kursy językowe i wyrównujące szanse edukacyjne),

•szkolenia kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników oraz zapotrzebowania na rynku pracy,

•płatne staże zawodowe,

•subsydiowane zatrudnienie,

•pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Po więcej informacji i regulamin zapraszamy do siedziby GOPS Witonia.

Back to top
[INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...                         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Torowej, Budek i Kostusina Więcej...         [INFORMACJA] Przerwy w dostawie wody dla ul. Dworcowej i ul. Królewskiej Więcej...[PROMOCJA] Film promocyjny Gminy Witonia Zobacz         [PROMOCJA] Teraz możesz poznać historię i zabytki gminy Witonia w zakładce "Historia" dostępnej pod menu "O Gminie" lub tutaj         [INFORMACJA] Rodzinnie, aktywnie, wesoło – półkolonie w Gminie Witonia Więcej...         [INFORMACJA] Nowy harmonogram odbioru odpadów Więcej...         [INFORMACJA] Dalsze informacje w sprawie inwestycji „Budowa przedszkola w Witoni" Więcej...